หน้าต่าง บานเปิด

  • หน้าต่าง บานเปิด

    หน้าต่างบานเปิด(กระทุ้ง) ส่วนใหญ่ เปิด ซ้ายหรือขวา ก็ได้ ใช้ในห้องน้ำ ห้องครัว